Poniedzialek, 01 wrzesnia 2014 , 16:53:38  
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
AKTUALNOŚCI
ROZWÓJ
CZYTELNICTWA
AKTYWNA TABLICA

MATERIAŁY EDUKACYJNE

HISTORIA OSTROŻAN
O SZKOLE
KALENDARZ 2020/2021
OSIĄGNIĘCIA
OSIĄGNIĘCIA
2013 - 2017
OSIĄGNIĘCIA (archiwum)
NAUCZYCIELE
ABSOLWENCI
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
PUBLIKACJE NAUCZYCIELI
DOKUMENTY
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW
na rok szk. 2020/2021
BEZPIECZEŃSTWO
I PROFILAKTYKA

Napisz do nas:

szkolaostrozany@wp.pl

WAŻNE!

LIST DO RODZICÓW GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO I KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
REFORMA EDUKACJI:
Mapa drogowa
reformy edukacji
Szkoła po zmianie
Kuratorium Oświaty
w Białymstoku

UWAGA! 

18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I - III wracają do nauki stacjonarnej na terenie szkoły.
O szczegółach powrotu dzieci do szkoły będziemy informowali na bieżąco.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

                                                                    
WYMAGANIA  EGZAMINACYJNE DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM  2020/2021

 OGŁOSZENIE!     

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostrożanach informuje, że dni 21 - 22 grudnia 2020 roku są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych (na podstawie § 5 z późn. zm. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603)).

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostrożanach informuje, że zgodnie z ustaleniami Ministerstwa Edukacji Narodowej do dnia 03.01.2021 r. nauczanie dla uczniów klas I - VIII będzie prowadzone w sposób zdalny. Materiały do nauki będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły w zakładce MATERIAŁY EDUKACYJNE.

Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.